• OKUMAYELANA NATHI (ABOUT US)eNikithemba Funeral Services FSP:47238

  UNikithemba Funeral Services inkampani kamasingcwabisane ongayethemba ekunikeza zonke izidingo zomngcwabo. Lo masingcwabisane uzinze maphakathi nedolobha lase-Sipingo ngaphandle kancane kwenkaba yeTheku.
  Wasungulwa ngonyaka ka-2000 usungulwa umnumzane Mzonjani Isaac Chiliza kanye noNkosikazi Nonkululeko Chiliza kanti sewube kulendima iminyaka ewu-19.
  U-Nikithemba Funeral services ugunyazwe waphinde wasaniswa ngokusemthethweni yisikhungo esiphezulu sikahulumeni esibhekelele ukugcinwa kwezimali kwabantu bomphakathi. Nakuba lo masingcwabisane useThekwini kodwa uyakwazi ukufinyelela ezindaweni zasemakhaya kuyo yonke i-KwaZulu Natal.
  Ngaphandle kokungcwaba kuphela u-Nikithemba unazo ezinye izinhlelo ezifana nokufakelwa kwamatshe esikhumbuzo (Tombstones) kwabathandiweyo babo abangasekho emhlabeni, ukuthola usizo lwemali yokuhlelela umngcwabo, inyama yokuphekwa ngosuku lomngcwabo kanye nokunye okuningi.
  Kujoyinwa ngenani eliphansi okuyikhulu elilodwa lamarandi (R100) bese ulinda isikhathi esiyizinyanga eziyisithupha (06) ujoyinile.

  Izimemezelo

  0

  Ivesi lanamuhla

  John 14:1-3

  Abazofihlwa ngempelasonto

  0

  © 2018 Nikithemba Funeral Services. All rights reserved |Admin Ntlantleni | Design by W3layouts